Modern age GiftCode (26328 mã)

Thời đại hiện đại – một chiến lược toàn cầu nghiêng về địa chính trị. Người chơi sẽ đứng đầu một trong những Quốc gia hiện đại và dẫn dắt nó đến sự thịnh vượng. Để cung cấp cho công dân bình thường một cuộc sống tốt đẹp và an ninh, người dùng sẽ giải quyết các câu hỏi nghiêm túc liên quan đến quân đội, kinh tế, phát triển xã hội, quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác. Ngoài ra, anh ta phải quản lý việc khai thác các nguồn tài nguyên, sản xuất các loại hàng hóa khác nhau và việc thực hiện chúng, quy định, luật pháp và các vấn đề cấp bách khác.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật:

Mindustry Code (24629 mã)

Game Code - 27/05/2022

Mindustry – loại chiến lược Tower Defense, với một số yếu tố đại diện cổ điển của thể loại này. Người chơi sẽ...