Empire War: Age of Heroes 14697 Code

Empire War: Age of Heroes – Du hành đến thời Trung cổ và chứng kiến ​​cuộc chiến của các đế chế! Đã đến lúc cho những trận chiến vĩ đại, hãy xây dựng đế chế hùng mạnh của bạn, nắm mọi quyền lực! Xây dựng pháo đài của bạn, tập hợp một đội quân và đi chiếm các vùng lãnh thổ. Là những người cai trị khôn ngoan và chính xác, liên minh với những người chơi trên toàn thế giới, giành được sự ủng hộ của các quốc gia láng giềng và giành được lợi thế trong chiến tranh.

Thuê và đào tạo lính mới, nghiên cứu công nghệ mới và giành lợi thế trong trận chiến. Hãy chỉ huy quân đội của bạn và chiếm giữ lãnh thổ của kẻ thù. Lãnh đạo một bang lớn, sử dụng chiến lược chiến tranh của riêng bạn, đánh bại tất cả kẻ thù của bạn.

Bài viết nổi bật: