Monster Super League 15973 GiftCode

Monster Super League – Một trò chơi tuyệt vời với đầy đủ các trận chiến, màu sắc và các anh hùng khác nhau. Khám phá một thế giới thực sự tươi đẹp và bạn cũng sẽ muốn trở thành một anh hùng. Latesia đã từng là một thế giới đẹp đẽ và tốt bụng, cho đến khi cái ác ngày càng mạnh hơn và quyết định chiếm lấy toàn bộ vương quốc phép thuật!

Tập hợp nhóm của bạn, bạn sẽ có hơn 600 astromon duy nhất có sẵn để bạn bắt. Bắt những sinh vật mới, huấn luyện với chúng, học các kỹ năng mới và mạnh mẽ hơn. Với mỗi lần biến đổi, astromon của bạn cũng sẽ thay đổi hình dạng của nó. Sử dụng một số lượng lớn các kết hợp với các kỹ năng, chứng tỏ bản thân trong cuộc chiến chống lại cái ác!

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: