Idle Restaurant Tycoon - Build a restaurant empire Codes (27958 mã)

Idle Restaurant Tycoon – Xây dựng đế chế nhà hàng là một trò chơi mô phỏng kinh doanh, trong đó người chơi sẽ thử sức mình trong lĩnh vực phục vụ ăn uống công cộng. Dưới sự kiểm soát của người dùng sẽ là một quán ăn nhanh, nơi khách sẽ đến ăn. Dịch vụ khách hàng sẽ cho phép bạn thu lợi nhuận từ đó có thể được sử dụng để cải thiện tổ chức và tuyển dụng thêm các đầu bếp và nhân viên có trình độ. Tại một thời điểm nào đó, trò chơi sẽ có khả năng mở các nhà hàng mới và tạo ra một mạng lưới với nhiều tiền lưu thông hơn.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: