Grand War: European Conqueror Code (5957 mã)

Grand War: European Conqueror – trò chơi chiến lược quân sự theo lượt trong đó người chơi mong đợi những trận chiến lịch sử diễn ra ở châu Âu vào thế kỷ XVIII-XIX. Hơn năm mươi cấp của chiến dịch câu chuyện, người dùng sẽ đại diện cho một trong các bên tham chiến. Để đạt được chiến thắng trong trận chiến, người chỉ huy sẽ có thể sử dụng các đơn vị chiến đấu khác nhau có những đặc điểm nhất định. Ngoài những trận chiến bản thân ở đây còn phải đối mặt với việc xây dựng các công trình, huấn luyện binh lính và sản xuất các nguồn lực quan trọng.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: