Among Us GiftCode (11588 mã)

Trong số chúng ta – trò chơi hành động giả tưởng co-op được thiết kế cho một phiên chơi trò chơi có ít nhất năm người. Người dùng sẽ có thể nói ở đây theo hai cách: trong vai trò của các nhân vật dân sự hoặc như một tội phạm. Trong trường hợp đầu tiên, các anh hùng phải tính toán đối phương và không cho anh ta để loại bỏ tất cả, và thứ hai – ngược lại để tiêu diệt tất cả những người bình thường. Cả hai đều không dễ dàng, vì trò chơi có đầy các sự kiện ngẫu nhiên có thể thay đổi hoàn toàn toàn bộ quá trình đối với nhóm người tham gia đầu tiên và nhân vật phản diện.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: