Your Land. WHAT?! Code (17441 mã)

Vùng đất của bạn. CÁI GÌ?! – Trò chơi chiến lược độc lập trong thời gian thực với đồ họa pixel art, nơi người chơi sẽ tham gia vào sự phát triển của nhân loại. Ở phần đầu, người dùng sẽ đến thời tiền sử với những người đầu tiên và trong bối cảnh này, anh ta cần cung cấp cho những người định cư chỗ ở, vật liệu và tài nguyên, cũng như thức ăn. Dần dần, số lượng các phường sẽ tăng lên, và công nghệ sẽ có thể phát triển nhanh chóng, đến một lúc nào đó sẽ giúp nền văn minh phóng tên lửa vào không gian.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: