World War Defense Codes (1375 mã)

World War Defense là một chiến lược “phòng thủ tháp” cổ điển với đồ họa đẹp và bối cảnh hiện đại. Người chơi sẽ được mời tham gia vào việc bảo vệ một căn cứ quân sự, nơi sẽ bị tấn công bởi quân địch. Một chiếc xe tăng nhiều tầng, trong đó các đơn vị chiến đấu sẽ được bố trí, sẽ cho phép đảm bảo an toàn cho trại. Khi bạn tiến bộ qua các cấp, trong đó có hơn 1000, người dùng sẽ có thể cải thiện phương tiện vận chuyển của mình và anh ta cũng sẽ có cơ hội để cải thiện bản thân cơ sở.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật:

Mindustry Code (24629 mã)

Game Code - 27/05/2022

Mindustry – loại chiến lược Tower Defense, với một số yếu tố đại diện cổ điển của thể loại này. Người chơi sẽ...