World War 2: Strategy Games WW2 Sandbox Simulator Codes (9036 mã)

World War 2: WW2 Sandbox Strategy Games Simulator – cách tiếp cận lịch sử về chủ đề chiến tranh thế giới thứ hai. Người chơi có thể tham gia vào hàng trăm chiến dịch quân sự diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1945. Tham gia vào đây, tôi có thể tham gia bất kỳ đội quân nào đã tham gia vào cuộc xung đột toàn cầu. Tùy thuộc vào người dùng cung cấp các nhiệm vụ độc đáo, thiết bị quân sự khác nhau và kiến ​​thức của các chỉ huy vĩ đại, sẽ giúp xác định điểm yếu của kẻ thù.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: