World Conqueror 4 GiftCode (15142 mã)

World Conqueror 4 – chiến lược dành cho thiết bị Android, trong đó người dùng sẽ trở thành đội trưởng và tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Chọn một trong những quốc gia tham gia cuộc xung đột, người chơi sẽ bắt đầu bước lên đỉnh cao quyền lực trên toàn thế giới. Để đạt được thành công, không chỉ cần có quân đội hiệu quả, được trang bị các thiết bị, mà còn phải thiết lập quan hệ ngoại giao với các Quốc gia khác. Ngoài ra để giúp chỉ huy đi kèm với nhiều danh tướng, mỗi trong số họ có chiến lược chiến tranh riêng của mình.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: