World Conqueror 3 GiftCode (787 mã)

World Conqueror 3 – một chiến lược toàn cầu bao gồm ba giai đoạn lịch sử hiện đại. Người chơi trở thành người đứng đầu của một trong 50 quốc gia, sẽ tham gia vào việc điều động quân đội và dẫn dắt nó trong trận chiến. Tham gia vào một trong ba chiến dịch quân sự, người dùng sẽ tham gia vào các trận chiến quy mô lớn và thay đổi tiến trình lịch sử thế giới. Điều này sẽ giúp anh ta đủ mọi loại quân, tư duy chiến thuật và khám phá công nghệ mới để tạo ra bước nhảy vọt về chất trong việc phát triển vũ khí và trang bị sẽ trở thành đối số quyết định trong các cuộc chiến.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: