19184 Gift Codes Warlords of Aternum MOD many lives/damage

Warlords of Aternum MOD nhiều sinh mạng / thiệt hại – Một trò chơi chiến lược, theo lượt thú vị, trong đó bạn cần phải có một kế hoạch hành động chiến thuật, thách thức bọn Orc đã xâm nhập vào lãnh thổ của bạn và bắt đầu gây ra hỗn loạn. Bạn quyết định chiến binh nào sẽ tham gia trên chiến trường. Mở và bổ sung hàng ngũ quân đội với các chiến binh mới, huấn luyện quân đội của bạn, trang bị áo giáp và vũ khí cho họ để giành chiến thắng trong bất kỳ trận chiến nào. Sức mạnh của bạn phụ thuộc vào hành động của bạn, chuyển tiếp đến những trận chiến lớn chống lại lũ Orc.

• Xây dựng quận của riêng bạn;
• Bảo vệ trạng thái của bạn khỏi các cuộc tấn công;
• Khám phá thế giới rộng lớn của Eternum;
• Cải thiện quân đội của bạn, kỹ năng bơm và nhận vũ khí huyền thoại;
• Đánh chiếm các vùng lãnh thổ trong các trận chiến khốc liệt với các quận khác.

Content hide! Lấy mã