War Troops 1917: Trench Warfare WW1 Strategy Game Code (28949 mã)

War Troops 1917: Trench Warfare WW1 Strategy Game – trò chơi chiến lược quân sự sẽ đưa người chơi đến các chiến trường của chiến tranh thế giới thứ nhất. Người dùng sẽ phải tham gia vào các trận chiến chiến hào, thực hiện các cuộc tấn công vào các vị trí của kẻ thù và bảo vệ các chiến hào bị chiếm đóng. Đối với mục đích quân sự, có thể sử dụng các đơn vị quân đội khác nhau, từ bộ binh đơn giản, pháo binh, súng phun lửa, lính bắn tỉa, xe tăng và các thiết bị khác trong những năm đó. Nó cũng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng khí làm suy yếu kẻ thù.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: