War Commander: Rogue Assault 11381 Gift Codes

War Commander: Rogue Assault – Khám phá thế giới của chiến lược nhiều người chơi, nơi mọi hành động của bạn đều quyết định: ai thắng và ai rời khỏi thế giới này mãi mãi. Đây là chiến tranh và không có chỗ cho lòng thương xót. Xây dựng căn cứ của bạn, phát triển quân đội của bạn và xây dựng các công trình nguy hiểm, chiến đấu chống lại kẻ thù của bạn và tham gia các cuộc tấn công vào lãnh thổ của kẻ thù.
Những thay đổi trong phiên bản mới – Sửa một số lỗi
– Cải thiện lựa chọn đối thủ

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: