Walk Master Codes (12526 mã)

Walk Master – người chạy arcade trong đó các nhân vật di chuyển trên cà kheo. Người dùng điều khiển một trong 24 anh hùng và cố gắng thực hiện nó qua nhiều cấp độ nguy hiểm. Đặc điểm chính ở đây là nhân vật di chuyển với sự hỗ trợ của những chiếc gậy dài sẽ buộc game thủ phải giữ thăng bằng và cố gắng tránh chướng ngại vật. Tuy nhiên, những chiếc cà kheo giúp anh có thể vượt qua những đoạn đường khó và đi đến cuối con đường. Vượt qua thành công sẽ cho phép tiếp cận với các tác nhân và thách thức mới.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: