US Conflict Codes (17245 mã)

Xung đột Hoa Kỳ – chiến lược quân sự trong bối cảnh hiện đại. Người chơi có thể chỉ huy quân đội của một trong chín Bang. Mỗi quốc gia có các loại đơn vị chiến đấu riêng, bao gồm xe tải, súng, xe tăng, tàu chở quân bọc thép và các thiết bị khác. Bạn có thể chiến đấu với trí tuệ nhân tạo, từng người một và trong nhiều người chơi, được thiết kế cho sự tham gia đồng thời của bốn người. Tất cả các thiết bị hiện có có thể được bơm và do đó cải thiện hiệu suất của nó và cơ hội thành công của bạn.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: