29106 Gift Code University Empire Tycoon MOD money does not decrease

University Empire Tycoon – Idle Management Game MOD tiền không giảm – Đã đến lúc quay lại trường đại học, không phải để học, mà là để kiếm một số tiền. Trong trò chơi này, bạn sẽ thử sức mình trong vai trò của một doanh nhân, người sẽ điều hành một trường đại học lớn. Nhiệm vụ của bạn là tăng cường khả năng học tập, cải thiện lớp học, mở khoa mới, thuê người cho các vị trí và chỉ cần kiếm thật nhiều tiền.

Trường đại học của bạn càng thành công, kết quả là bạn sẽ nhận được càng nhiều tiền. Ngoài việc cải thiện các phòng học, bạn có thể mở rộng khuôn viên của mình, mở ra lãnh thổ xây dựng mới. Chăm sóc nhân viên của bạn và chỉ thuê những chuyên gia giỏi nhất, chỉ cung cấp cho sinh viên của bạn nền giáo dục tốt nhất. Chơi và giành danh hiệu trường đại học tốt nhất trên thế giới!

Trò chơi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm

Content hide! Lấy mã