978 Gift Code Train Simulator MOD free purchases

Mua miễn phí Train Simulator MOD – Không phải là một trình mô phỏng tàu tồi, bạn sẽ khám phá tất cả vẻ đẹp của đường sắt. Bạn có thể khám phá một số loại tàu, đi từ ga này đến ga khác và lấy hàng, để ý đường đi và cố gắng bám sát tuyến đường để không đi chệch đường ray và gặp tai nạn với các đoàn tàu khác.
Bản thiết kế và tiền không được chi cho việc mua hàng!

Content hide! Lấy mã