Towerlands - strategy of tower defense Code (4623 mã)

Towerlands – chiến lược phòng thủ tháp – một phong cách chiến lược cổ điển TD, kết hợp các yếu tố của RPG. Người chơi sẽ tham gia vào việc phát triển lâu đài và bảo vệ nó, người chơi sẽ có rất nhiều công trình phòng thủ. Trong vai trò của kẻ thù ở đây là quái vật, marauders, xác sống và các sinh vật khác tấn công các đợt thành. Ngoài tháp để phòng thủ, bạn cũng có thể sử dụng vài chục loại chiến binh. Tất cả các biện pháp khắc phục có thể được bơm, do đó tăng khả năng tấn công phản xạ thành công.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: