Timeflow: Time is Money Sim Codes (15360 mã)

Timeflow: Time is Money Sim là một trình mô phỏng duy nhất có thể dạy cho bất kỳ người dùng nào những kiến ​​thức cơ bản về quản lý thời gian và đầu tư. Tại đây người chơi sẽ kinh doanh và có được sự ổn định, độc lập về tài chính. Ban đầu, anh ta sẽ có một số tiền hạn chế và các nguồn tài nguyên hữu ích. Bằng cách quản lý chúng đúng cách, game thủ sẽ có thể tích lũy dần vốn và tiếp tục đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp mới đầy triển vọng. Ngoài ra, anh ấy sẽ làm quen với các nhân vật khác nhau, những người sẽ giúp đỡ trong việc kiếm tiền.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: