The Walking Dead: Survivors Code (23158 mã)

Chiến lược của The Walking Dead: Survivors, hành động xảy ra trong thế giới của loạt phim huyền thoại về thây ma. Người chơi sẽ gặp gỡ những người bạn tại Saga truyền hình của những anh hùng và với sự giúp đỡ của họ cố gắng sống sót trong một thế giới thù địch đầy rẫy nguy hiểm. Tại thời điểm của câu chuyện, anh ta phải chiến đấu với những xác sống biết đi, tìm kiếm những người sống sót, để xây dựng trại và thành lập cộng đồng của riêng họ. Mặc dù bạn nên luôn cảnh giác và theo dõi những người bạn mới của mình, vì một số người trong số họ có thể là những dị nhân nguy hiểm hơn.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: