28437 GiftCode Tap Tap Dig - Idle Clicker Game MOD maximum level/no skill rollback

Tap Tap Dig – Idle Clicker Game MOD cấp độ tối đa / không có kỹ năng quay lại – Đối với những người yêu thích trò chơi, người nhấp chuột chắc chắn sẽ thích nó. Trong trò chơi này, bạn sẽ chơi cho một người thợ mỏ và khám phá độ sâu của trái đất và tìm thấy những đồ tạo tác quý hiếm và thậm chí là một số sinh vật phi thường. Để bắt đầu, bạn chỉ cần nhấp chuột và như vậy là đào đất, mỗi lần như vậy việc xé các khối đất sẽ trở nên khó khăn hơn, thuê người trợ giúp và nâng cao trình độ của nhân vật và trợ thủ đào đất rất đơn giản, thu thập thành tựu.
Mức tối đa sau lần cải tiến đầu tiên!

Content hide! Lấy mã