Tactical War: Tower Defense Game GiftCode (6564 mã)

Tactical War: Tower Defense Game – một đại diện cổ điển của thể loại chiến thuật, nơi bạn bảo vệ căn cứ của mình khỏi những kẻ thù xâm lược. Bạn sẽ củng cố rằng bạn muốn bảo vệ anh ta khỏi kẻ thù của Pruszcz. Sử dụng tháp canh hiện có, anh ta sẽ phải phá hủy các thiết bị quân sự của đối phương. Các tháp pháo được chia thành bốn loại, đặc điểm chiến đấu khác nhau. Ngoài ra, các game thủ trong khi chiến đấu, có thể sử dụng các khả năng đặc biệt. Nhìn chung, anh ta mong đợi nửa tá cấp độ được thiết kế tốt và tám loại đơn vị của kẻ thù.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật:

Ailment GiftCode (6429 mã)

Game Code - 26/05/2022

Ailment – trò chơi hành động pixel với các yếu tố của thể loại roguelike-RPG. Trò chơi diễn ra trên một con tàu...