24698 Code Tactical Monsters Rumble Arena MOD big damage

Tactical Monsters Rumble Arena -Tactics & Strategy MOD thiệt hại lớn – Sau khi tải xuống trò chơi này, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì chiến lược này chứa nhiều loại nhân vật mà bạn có thể cải thiện. Chọn đội của bạn và đi đến chiến trường. Ném kẻ thù của bạn bằng cách kết hợp đúng với các anh hùng. Chiến trường là các ô mà bạn thực hiện một bước di chuyển của một trong các anh hùng.

Content hide! Lấy mã