Summoner Defense: Merge Kingdom Code (25452 mã)

Summoner Defense: Merge Kingdom là một trò chơi chiến lược với các yếu tố clicker trong bối cảnh giả tưởng. Người chơi sẽ phải điều khiển một anh hùng có thể triệu hồi các nhân vật mạnh mẽ khác để chống lại thế lực đen tối. Mỗi chiến binh có sẵn đều có những khả năng nhất định có thể được nâng cao đáng kể khi câu chuyện tiến triển. Đối với sự phát triển có hệ thống của các phường, điều quan trọng không chỉ là áp dụng đúng tài năng của họ trong trận chiến mà còn sử dụng các chiến thuật khác nhau cho phép bạn chống lại tất cả kẻ thù.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: