Strategy & Tactics:USSR vs USA GiftCode (13259 mã)

Chiến lược & Chiến thuật: Liên Xô vs Hoa Kỳ – một chiến lược toàn cầu, diễn ra ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hai siêu cường – Liên Xô và Hoa Kỳ – sẽ hội tụ ở đây, nhưng không lạnh, và trong một cuộc chiến thực sự. Người chơi có thể chọn một bên trong cuộc xung đột và tiến hành các hoạt động quân sự chống lại kẻ thù, chiếm căn cứ và lãnh thổ của mình. Cần phải chuyển quân sử dụng quân trang và nâng cấp các đơn vị chiến đấu. Bạn cũng cần chắc chắn rằng kẻ thù không thể xâm phạm tài sản đã chiếm được. Người dùng sẽ tìm thấy rất nhiều trận chiến trên toàn cầu và rất nhiều nhiệm vụ.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: