Stickman World Battle GiftCode (658 mã)

Stickman World Battle là một trò chơi chiến lược quân sự thời gian thực với nhiều chế độ. Người dùng sẽ trở thành chỉ huy của đội quân Stickman và sẽ cùng họ đến thăm nhiều địa điểm khác nhau. Trong mỗi trận chiến, bạn cần tuyển dụng các đơn vị, bao gồm cả những người đàn ông gầy có vũ trang, cũng như các thiết bị được trình bày, để sau đó bạn có thể quan sát diễn biến của trận chiến. Đồng thời, bạn có thể chơi ở đây trong chiến dịch câu chuyện một người chơi, cũng như trong các chế độ sinh tồn và nhiều người chơi với sự tham gia của các đối thủ thực sự từ khắp nơi trên thế giới.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật:

Beast Quest Code (28937 mã)

Game Code - 26/05/2022

dragon – RPG với thế giới mở, trong đó người chơi sẽ trở thành một anh hùng dũng cảm đứng canh giữ vùng...