Stellar Wind Idle GiftCode (21193 mã)

Stellar Wind Idle là một chiến lược không gian, trong đó người chơi sẽ điều khiển Hạm đội sao và cố gắng ngăn chặn sự hỗn loạn trong thiên hà. Trò chơi diễn ra trong tương lai, khi không gian đã được con người làm chủ, nhưng một mớ hỗn độn đã bùng phát trong vũ trụ. Kết quả là, mọi người bị chia thành các phe phái và bắt đầu chiến đấu không ngừng với nhau. Trong những điều kiện này, người dùng sẽ phải ngăn chặn sự điên rồ này, nhưng sẽ không dễ dàng để làm được điều này, bởi vì sự phát triển của các sự kiện như vậy có rất nhiều kẻ thù. Để đánh bại chúng, người chơi sẽ xây dựng đội tàu của riêng mình, từ đó anh ta sẽ khám phá không gian bên ngoài, cũng như tiến hành các trận chiến bằng cách sử dụng các hệ thống chiến đấu khác nhau có sẵn trên tàu.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: