Steel And Flesh 2: New Lands GiftCode (21196 mã)

Steel And Flesh 2: New Lands – tiếp nối của game thành công ở thể loại hành động – chiến lược có yếu tố RPG. Người chơi sẽ lại ở thời trung cổ, nơi anh ta sẽ tham gia vào các chiến dịch quân sự quy mô lớn. Người dùng cùng với đội quân được thu thập sẽ di chuyển trên bản đồ toàn cầu và tham gia trận chiến. Trong trận chiến, anh ta sẽ có thể quản lý toàn bộ quân đội và chuyển sang nhân vật của bạn và chiến đấu với kẻ thù từ bên thứ ba. Các tính năng đáng chú ý khác đã được cải thiện kể từ phần đầu tiên của lịch trình và tăng quy mô của những gì đang xảy ra.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật:

Z Escape GiftCode (1626 mã)

Game Code - 26/05/2022

Z Escape – một game hành động thú vị với đồ họa tối giản, trong đó người chơi sẽ giải cứu những người...

Beast Quest Code (28937 mã)

Game Code - 26/05/2022

dragon – RPG với thế giới mở, trong đó người chơi sẽ trở thành một anh hùng dũng cảm đứng canh giữ vùng...