8705 Code Shadow of Death 2 MOD money/enemy does not attack

Shadow of Death 2: Shadow Fighting Game MOD tiền / kẻ thù không tấn công— Bóng tối đang đến, liệu vùng đất thuần Aurora có bao giờ lấy lại được ánh sáng và hòa bình trước đây? Một anh hùng vinh quang tên là Maximus đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc hành trình của mình, và bạn phải giúp anh ta. Cùng với nhân vật chính, bạn sẽ chiến đấu với bóng tối, không từ bỏ bất cứ cách nào. Giúp trả lại vương quốc Aurora hòa bình và ánh sáng. Chiến đấu với tất cả những con quái vật, làm sạch mọi thành phố bị mất.

Như trước đây, bạn sẽ cần cải thiện anh hùng của mình trong suốt trò chơi, học các kỹ năng mới và mua trang bị. Với mỗi chiến thắng của mình, bạn sẽ khôi phục lại hy vọng cho những linh hồn đã mất của vùng đất Aurora. Chiến đấu với quái vật và cố gắng đánh bại Leviathan hùng mạnh, vượt qua tất cả các bài kiểm tra!

Content hide! Lấy mã