SAS: Zombie Assault 4 Codes (12719 mã)

SAS: Zombie Assault 4 – một game dành cho các thiết bị trên nền tảng Android, trong đó người dùng sẽ điều khiển một trong những thành viên của một đội đặc nhiệm tinh nhuệ của Anh. Những người lính dũng cảm đối đầu với bầy thây ma khát máu đang đe dọa số phận của loài người. Người chơi được mời chọn một trong ba lớp nhân vật. Ngoài những người lính với khả năng độc đáo còn có hàng trăm mẫu súng và thiết bị của máy bay chiến đấu. Tổng cộng có bảy cấp độ tinh chỉnh khác nhau và độ phức tạp rất cao, nơi bạn phải thể hiện tất cả các kỹ năng của họ để cứu nhân loại.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: