Rome Empire War: Strategy Games Codes (9530 mã)

Rome Empire War: Strategy Games là một chiến lược quân sự theo lượt cổ điển, trong đó người chơi sẽ lãnh đạo quân đội của Đế chế La Mã. Người dùng đang chờ đợi một số chiến dịch, trong đó anh ta sẽ phải điều khiển quân đội với sự trợ giúp của các chiến thuật được phát triển tốt và đánh bại lực lượng của đối thủ. Chỉ huy sẽ có một số loại đơn vị chiến đấu để lựa chọn, mỗi loại phù hợp với một loại trận chiến nhất định. Ngoài việc tham gia vào các trận chiến, người chơi cũng sẽ có cơ hội làm quen với những nhân vật lịch sử huyền thoại như Gaius Julius Caesar, Hannibal, Scipio, Carthage.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: