Religion inc. God Simulator & Sandbox World Create Codes (14936 mã)

Tôn giáo inc. God Simulator & Sandbox World Create – trò chơi mới từ các nhà phát triển của Plague Inc. Rất nhiều người cần phải tin vào bất cứ điều gì siêu nhiên, và người dùng sẽ có cơ hội trao điều đó cho họ. Đầu tiên anh ta phải chọn các thông số bắt đầu của giáo lý tôn giáo của họ và chọn trạng thái phù hợp, nơi mà niềm tin bắt đầu đi khắp thế giới. Khi bạn tiến bộ thông qua, người chơi phải phát triển con cái của họ và chiến đấu với những người vô thần và người theo chủ nghĩa nông nghiệp, những người đã truyền bá tôn giáo cho quần chúng.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: