REDCON GiftCode (2888 mã)

Chiến lược REDCON, hành động sẽ xảy ra trong tương lai xa. Mọi người bắt đầu tranh giành nhau về lãnh thổ, tài nguyên và ảnh hưởng. Tại đây người chơi sẽ quản lý đội quân đông đảo của mình để chống lại lực lượng của kẻ thù. Để làm điều này, người dùng sẽ phải xây dựng một Pháo đài bất khả xâm phạm, được bảo vệ bằng nhiều loại súng và vũ khí mạnh mẽ khác. Kho vũ khí ấn tượng giúp bạn phá hủy tàu chiến của kẻ thù trước khi hạ cánh, không cho phép chúng hạ cánh và thả lính của chúng.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: