9439 Codes Rebirth Heroes MOD unlimited money

Rebirth Heroes MOD tiền không giới hạn – Tham gia vào một cuộc hành trình thú vị qua các ngục tối chơi cho một nhóm những người báo thù dũng cảm bao gồm bốn anh hùng, mỗi anh hùng sẽ có những đặc điểm và kỹ năng đặc biệt của riêng mình mà bạn sẽ khám phá khi vượt qua các cấp độ. Tham gia các trận chiến tự động, trong đó các anh hùng của bạn sẽ tiêu diệt kẻ thù, thu thập vàng và tiêu diệt trùm của chúng từ đó các vật phẩm độc đáo rơi xuống. Tăng các kỹ năng và kỹ thuật cho các anh hùng của bạn bằng cách làm cho họ mạnh hơn, tạo lại các anh hùng của bạn và chỉ bắt đầu lại từ đầu với những đặc điểm cao hơn trước để chiến đấu với những kẻ thù và ông chủ mạnh mẽ.
Tiền không giảm khi mua hàng!

Content hide! Lấy mã