Real Gangster Crime Code (9583 mã)

Real Gangster Crime – trò chơi hành động góc nhìn thứ ba, trong đó người chơi được cấp quyền truy cập vào thành phố lớn. Trong đó, người dùng sẽ có thể thiết lập trật tự của họ bằng cách sử dụng vũ khí. Trong suốt đoạn văn, nhân vật chính phải đối mặt với tội phạm, cảnh sát, lực lượng đặc biệt và những kẻ thù khác. Hoàn thành các nhiệm vụ, nhân vật sẽ tiến lên bậc thang tội phạm và trở thành một tay xã hội đen quyền lực nhất. Trong kho vũ khí rộng lớn, nhiều loại phương tiện giao thông và một Vegas mới rộng lớn ngoài trời, đầy phiêu lưu.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: