3176 Gift Code Reactor - Energy Sector Tycoon MOD free purchases

Mua miễn phí Reactor – Energy Sector Tycoon MOD – Xây dựng một nhà máy điện khổng lồ, bắt đầu kinh doanh năng lượng xanh, xây dựng nhà máy điện và từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn. Khám phá những cách mới để sản xuất điện: tấm pin mặt trời, nhà máy thủy điện, trang trại gió, v.v. Bắt đầu kiếm tiền với một trang trại nhỏ, khám phá những cách mới để sản xuất và đầu tư vào công nghệ mới.

Xây dựng hệ thống điện cho thị trấn của bạn, nâng cấp và mở rộng nó, đồng thời tự động hóa sản xuất để có lợi nhuận cao hơn nữa bằng cách mở song song một nhà máy điện mới. Bạn sẽ có công nghệ mới nhất theo ý của mình, hàng chục hòn đảo để làm việc, phát triển và bạn chắc chắn trở thành một ông trùm!

Content hide! Lấy mã