Port City: Ship Tycoon GiftCode (4778 mã)

Port City: Ship Tycoon – một trò chơi chiến lược kinh tế, trong đó người chơi sẽ xây dựng một đế chế vận tải. Người dùng sẽ có thể tùy nghi sử dụng nhiều tàu rộng rãi để vận chuyển hàng hóa đến các thành phố và quốc gia khác nhau. Để tạo ra lợi nhuận, cần phải điều phối các tuyến đường và giải quyết công việc hậu cần, cũng như thực hiện các đơn đặt hàng của các nhà thầu. Mức thu nhập cao sẽ giúp cải thiện cảng chính, mở rộng phạm vi hoạt động của tàu và chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của các ông trùm tàu.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: