Police Station Cop Inc: Tycoon Codes (2365 mã)

Police Station Cop Inc: Tycoon – một trò chơi giả lập chiến lược, trong đó người chơi sẽ nhận được vị trí của cảnh sát trưởng. Người dùng sẽ có một lượng lớn nhân viên theo ý của mình, từ người mới bắt đầu đến cảnh sát có kinh nghiệm. Trong thành phố sẽ thường xuyên xảy ra các vụ phạm tội với mức độ nghiêm trọng khác nhau, và sau cuộc gọi, cảnh sát trưởng phải chọn cảnh sát nào để cử đến nơi. Đối với các cuộc gọi hoàn thành thành công và các hành vi phạm tội được tiết lộ, thành phố sẽ trao giải thưởng cho trang web, điều này sẽ cho phép bạn mua nhiều loại cải tiến.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: