Pocket Rogues: Ultimate Codes (18575 mã)

Pocket Rogues: Ultimate – một trò chơi theo phong cách roguelike cổ điển với đồ họa pixel, mời mọi người đến thăm một hầm ngục tối tăm, nơi cất giấu kho báu chưa kể. Trong nhiều năm, nhiều anh hùng dũng cảm muốn các giá trị, nhưng không ai trong số họ quay trở lại. Bây giờ nhân vật chính phải thực hiện một cuộc hành trình nguy hiểm. Trò chơi có nhiều lựa chọn về nhân vật, hệ thống thăng cấp, rất nhiều chiến lợi phẩm và vật phẩm có giá trị. Tất cả điều này được đi kèm với đồ họa retro thể loại truyền thống và các địa điểm được tạo ngẫu nhiên.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: