Mordheim: Warband Skirmish GiftCode (29098 mã)

Mordheim: Warband Skirmish – chiến lược theo lượt dành cho thiết bị Android, trong đó người chơi sẽ dẫn đầu một đội máy bay chiến đấu và sẽ khám phá thành phố bị bỏ hoang. Đánh vào một đội gồm những chiến binh giỏi nhất, người dùng sẽ chống lại các phe phái khác. Trong suốt câu chuyện, cần phải không ngừng nâng cao kỹ năng của người chơi, để những người đã chống lại kẻ thù thành công. Bạn cũng cần phải điều tra kỹ địa điểm, vì chúng cất giấu rất nhiều vật phẩm có giá trị bao gồm cả những mảnh sở hữu sức mạnh phép thuật.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: