Modern Defense HD Code (22043 mã)

Modern Defense HD – một chiến lược cổ điển trong đó bạn muốn ngăn chặn các cuộc tấn công của kẻ thù bằng cách sử dụng các tháp phòng thủ. Người dùng sẽ trở thành chỉ huy của một đơn vị nhỏ, sẽ cung cấp khả năng phòng thủ và ngăn chặn bước tiến của quân địch. Để làm điều này, người dùng sẽ xuất hiện rất nhiều tháp, số lượng và sự đa dạng của chúng sẽ tăng lên khi bạn tiến bộ qua các cấp độ. Mỗi công trình đều có những đặc điểm và giá trị nhất định, vì vậy bạn cần mua chúng dựa trên phương tiện kiếm được trong trận chiến.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: