29498 GiftCode Minecraft Stable

Minecraft Stable – Chắc chắn nhiều người đã quen thuộc với thế giới mở vô tận này, nơi bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Vào ban đêm, bạn bị tấn công bởi zombie và creep, và chỉ vào ban ngày, bạn mới có thể xây dựng lại trong hòa bình. Khai thác nhiều tài nguyên nhất có thể để xây dựng bất cứ thứ gì từ rìu và kiếm gỗ đến nhà kim cương và nhà dịch chuyển đến địa ngục.

Content hide! Lấy mã