METAL SLUG ATTACK MOD Infinite AP 7316 Gift Codes

METAL SLUG ATTACK MOD Vô hạn AP – Chơi một số chiến lược pixel kiểu cũ hay. Tập hợp quân đội của bạn và tấn công kẻ thù của bạn và phá hủy các phương tiện và đơn vị của chúng. Bảo vệ với nhân phẩm, bởi vì bạn là chỉ huy tốt nhất. Nâng cấp máy bay chiến đấu của bạn và sử dụng các chế độ chơi khác nhau. Đi đến các khu vực khác nhau trên thế giới và vượt qua hàng trăm cấp độ.
Những thay đổi trong phiên bản mới – Đơn vị mới
– Đã thêm EXTRA OPS, DRESS UP
– Cập nhật MYSTERY CRANK
– Các bản cập nhật cửa hàng khác nhau

Bài viết nổi bật: