Megapolis Code (27339 mã)

Megapolis – một đại diện kinh điển của thể loại chiến lược phát triển đô thị nổi tiếng với lối chơi đặc trưng. Trò chơi cung cấp cho người dùng trở thành thị trưởng chỉ có trụ sở tại thành phố. Mục đích chính ở đây là phát triển thành phố lên tầm cỡ của một đại đô thị. Nó sẽ phải làm việc chăm chỉ. Để đạt được mục tiêu này, cần sử dụng đúng ngân sách thành phố để kiếm lợi nhuận từ các tòa nhà kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng đường xá và các cơ sở quan trọng khác cho bất kỳ cơ sở nào của thành phố.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: