Major Mayhem 2 - Gun Shooting Action Code (28563 mã)

Major Mayhem 2 – Gun Shooting Action là một game platformer hành động, cung cấp cho người dùng điều khiển một người lính dũng cảm, một mình chống lại đội quân phản diện. Nhân vật chính sẽ tiêu diệt thế lực của cái ác và giải cứu thế giới. Anh ta đi đến tận hang ổ của kẻ thù. Tất nhiên anh ta sẽ phải chiến đấu qua đám đông của quân địch, tuy nhiên, súng trường và kỹ năng chiến đấu sẽ giúp anh ta vượt qua khó khăn. Trong quá trình nhân vật chính vượt qua vài chục cấp độ, bạn có thể sử dụng nhiều loại phương tiện và hai chục loại vũ khí.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật:

Z Escape GiftCode (1626 mã)

Game Code - 26/05/2022

Z Escape – một game hành động thú vị với đồ họa tối giản, trong đó người chơi sẽ giải cứu những người...