KleptoCorns Code (1856 mã)

KleptoCorns là một trình mô phỏng thông thường với đồ họa dễ thương, trong đó người chơi sẽ có thể điều khiển một con kỳ lân theo nguyên tắc gần như giống với những con chó và mèo con được trình bày bởi cùng một nhà phát triển. Cách chơi ở đây rất đơn giản, vì người dùng sẽ chơi, cho ăn, cào và thực hiện các thao tác khác được yêu cầu để chăm sóc thú cưng. Ngoài việc chăm sóc, bạn sẽ phải thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ khác nhau và tham gia vào các trò chơi nhỏ, giúp bạn tích lũy tiền tệ để mua mọi thứ và mọi thứ trong tương lai.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: