King Of Defense: Battle Frontier GiftCode (10475 mã)

King Of Defense: Battle Frontier – một kiểu chiến thuật cổ điển “phòng thủ tháp”, nơi người chơi sẽ tham gia vào việc tổ chức bảo vệ các vùng đất của Hoàng gia. Biên giới của Vương quốc đã bị phá vỡ bởi lực lượng của những con quái vật khát máu, vì vậy để cứu tất cả cư dân là cần thiết để xây dựng một bức tường bảo vệ, bao gồm các tháp chiến đấu khác nhau. Trong mỗi cấp độ, bạn phải làm việc trên các chiến thuật để người dùng sử dụng, sẽ có nhiều cấu trúc có các yếu tố có thể được trộn lẫn với nhau để tạo ra một vũ khí sát thương có khả năng ngăn chặn bất kỳ kẻ thù nào.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: