Jungle Clash 13087 Gift Code

Jungle Clash – Câu chuyện bắt đầu trong khu rừng, nơi có những cuộc chiến đấu suốt ngày đêm để tranh giành tài nguyên! Bạn là chỉ huy của toàn bộ mọi thứ! Tập hợp các anh hùng của bạn, điều khiển các phương tiện nguy hiểm và chiến đấu chống lại loài người trên toàn thế giới. Hãy đánh sập tháp của kẻ thù như thể chúng chưa từng ở đó! Nâng cấp anh hùng của bạn, nâng cấp tướng của bạn, và bạn sẽ không có ai bằng trong trò chơi này. Chỉ cần sử dụng các kế hoạch khéo léo để giành chiến thắng!

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật: