Island Empire - Turn based Strategy Codes (29594 mã)

Island Empire – Turn based Strategy – lối chơi chiến lược theo lượt được tạo ra theo phong cách trường học cũ. Người chơi sẽ phải thành lập Vương quốc của mình trên quần đảo và bảo vệ anh ta khỏi quân địch. Để làm được điều này, bản thân anh ta sẽ phải giành lấy lãnh thổ, xây tường thành, xây dựng trang trại. Quá trình vượt qua sẽ là thực hiện các hành động nhất định trên các trang web, được chia thành các ô vuông. Di chuyển lành nghề của các đơn vị, thu nhập từ quỹ và tạo ra quân đội mới sẽ cho phép chúng tôi đạt được mục tiêu và chiếm toàn bộ khu vực.

Content hide! Lấy mã
Bài viết nổi bật:

Ailment GiftCode (6429 mã)

Game Code - 26/05/2022

Ailment – trò chơi hành động pixel với các yếu tố của thể loại roguelike-RPG. Trò chơi diễn ra trên một con tàu...